Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Монтана 2011-2015г.

Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Монтана 2011-2015г. е приета с Протоко от заседание на Областния съвет за развитие на 29.10.2010г. 


Документът е валиден до края на : 2015 г.
Документът е приет с Протокол на Областния съвет за развитие от 29.10.2010 г.