Стратегически документи

Стратегия за развитие на социалните услуги на област Пазарджик 2011-2015г.

Стратегия за развитие на социалните услуги на област Пазарджик 2011-2015 г. е приета от Областния съвет за развитие на област Пазарджик на 03.12.2010 г.
 


Документът е валиден до края на : 2015 г.