Стратегически документи

Областна стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата в област Търговище 2012-2020г.

Областната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата в област Търговище 2012-2020 г. и Планът за действие към нея за периода 2012-2013 г. са приети на 30.03.2012 г. от Областната комисия по безопасност на движението по пътищата в област Търговище на основание т.2 от решение №946 от 2011 г. на Министерския съвет.

Планът за действие за периода 2014 – 2015 г. в изпълнение на Областната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата в Област Търговище 2012 – 2020 г. e приет с решение №3 от Протокол №9 от 23.04.2014 г. на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата на Област Търговище.

 
 
 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение на от 30.03.2012 г.