Стратегически документи

Стратегия за развитие на социалните услуги в Област Разград 2011 -2015 г.

Стратегията за развитие на социалните услуги в Област Разград 2011 -2015 г. е приет от Областния съвет за развитие на 16.02.2011 г.

Междинна оценка за изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Област Разград 2011 – 2013 г.
 


Документът е валиден до края на : 2015 г.
Документът е приет с Решение на от 01.01.9999 г.