Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на социалните услуги 2011-2015г.

Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2011-2015г. в обл. Силистра е приета с Решение на Областния съвет за развитие от 12.11.2010г.


Документът е валиден до края на : 2015 г.
Документът е приет с Протокол № 4 на Областния съвет за развитие от 12.11.2010 г.