Стратегически документи

Стратегия за развитие на социалните услуги в Област Сливен 2011 -2016 г.

Стратегията за развитие на социалните услуги в Област Сливен 2011 -2016 г. е приета от Областния съвет за развитие на област Сливен на 28.10.2010г.


Документът е валиден до края на : 2016 г.