Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на Област София 2005-2015 г.

Междинната оценка на Областна стратегия за развитие на Област София 2005-2015 г. е приета на 17.03.2011г. на заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападния район.

Последващата оценка на Областна стратегия за развитие на Област София за периода 2005-2013 г. е приета на заседание на Областния съвет за развитие на 19.02.2016 г.

 


Документът е валиден до края на : 2015 г.