Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Хасково 2011-2015г.

Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Хасково 2011-2015г. е утвърдена със Заповед № ПД-11-313/05.11.2010г. на областния управител  на област Хасково. Тя е съгласувана от Областния съвет за развитие - Хасково и РДСП- Хасково.


Документът е валиден до края на : 2015 г.