Стратегически документи

Стратегия за развитие на социалните услуги в Област Шумен 2011 -2016 г.

Стратегията за развитие на социалните услуги в Област Шумен 2011 -2016 г. е приета с Решение № 1 от 27.10.2010г. от Областния съвет за развитие - Шумен.


Документът е валиден до края на : 2016 г.
Документът е приет с Решение № 1 на Областния съвет за развитие от 27.10.2010 г.