Стратегически документи

Стратегия за развитие на българската отбранително-технологична индустриална база

Стратегията за развитие на българската отбранително-технологична индустриална база  се изготвя на основание чл. 27, т.8 на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и в съответствие с отговорностите на Правителството на Република България за развитието на националните отбранително-индустриални способности, за посрещане на предизвикателствата и заплахите отбраната и сигурността и за реализация на националните интереси и българския принос в политическите, отбранителните и икономическите съюзи и международни отношения, в които страната ни участва активно.

Националната програма за изпълнение на Стратегията за развитие на българската отбранителна технологично-индустриална база е приета с Протокол на Министерския съвет № 21.1 от 27 май 2015 г.


Документът е валиден до края на : 2030 г.
Документът е приет с Протокол № 21.12 на Министерския съвет от 30.05.2012 г.