Стратегически документи

Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.)

Стратегията е основен документ, който формулира приоритетните направления и задачи в областта на демографската политика, насочени към забавяне темповете на намаляване на броя на населението с тенденция за стабилизирането му в дългосрочен план и осигуряване на високо качество на човешкия капитал, включващ хората с тяхното здравословно състояние, образованост квалификация, способности и умения.

Тя надгражда Националната стратегия за демографско развитие 2006 - 2020 г.

 
---------
Планът за 2020 г. за изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.) е приет с Решение № 465 на Министерския съвет от 9 юли 2020 г.

----------

Планът за 2019 г. за изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.) е приет с Решение № 422 на Министерския съвет от 18 юли 2019 г.

----------

Планът за 2018 г. за изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.) е приет с Решение № 458 на Министерския съвет от 5 юли 2019 г.

----------

Планът за 2017 г. за изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.) е приет с Решение № 229 на Министерския съвет от 26 април 2017 г.

----------

Планът за 2016 г. за изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.) е приет с Решение № 1036 на Министерския съвет  от 30 декември 2015 г.

----------

 

Планът за 2015 г. за мониторинг на изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.) и отчетът за 2014 г. за изпълнението на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.) са приети с Решение № 948 на Министерския съвет от 03 декември 2015 г.

----------

Отчетът за 2013 г. за изпълнението на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.) и Планът за 2014 г. за мониторинг на изпълнението на  актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.) са приети с Протокол на Министерския съвет № 40 от 1 октомври 2014 г.

----------

Планът за мониторинг на изпълнението през 2012 г. на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.) е приет с Протокол № 45.2 на Министерския съвет от 28 ноември 2012 г.

Отчетът за 2012 г. за изпълнение на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.) и Планът за 2013 г. за изпълнение на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.) са приети с Решение № 517 на Министерския съвет от 29 август 2012 г.

---------

Oтчетът за 2016 г. за изпълнение на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.) е приет с Протокол № 48 на Министерския съвет от 15 ноември 2017 г.

----------

Oтчетът за 2017 г. за изпълнение на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.) е приет с Протокол № 43 на Министерския съвет от 31 октомври 2018 г.

----------

Отчетът за 2018 г. за изпълне­нието на Актуализираната национална стратегия за демограф­ско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.) е приет с Решение № 804 на Министерския съвет от 27 декември 2019 г.

----------

Отчетът за 2019 г. за изпълне­нието на Актуализираната национална стратегия за демограф­ско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.) е приет с Решение № 902 на Министерския съвет от 9 декември 2020 г.
 
---------
Отчетът за 2020 г. за изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.) е приет с Решение № 7 на Министерския съвет от 12 януари 2022 г.
---------
 
Планът за 2022 г. за изпълнение на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.) е приет с Решение № 475 на Министерския съвет от 14 юли 2022 г.
 
---------
Отчетът за 2021 г. за изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.) е приет с Решение № 720 на Министерския съвет от 05 октомври 2022 г.
---------
 
Планът за 2023 г. за изпълнение на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.) е приет с Решение № 763 на Министерския съвет от 25 октомври 2023 г.
 
---------

 


Документът е валиден до края на : 2030 г.
Документът е приет с Протокол № 4.2 на Министерския съвет от 01.02.2012 г.