Стратегически документи

Областна стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата в Област Враца 2012-2020 г.

Областна стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата в Област Враца представлява документ, който изразява ангажираността на държавната и места власт по отношение на насоките, свързани с безопасното движение, както и намаляване броя на пострадалите /ранените/ и убитите. Стратегията е разработена във връзка с Решение №946/22.12.2011 г. на Министерски съвет, свързано с приемане на Национална стратегия за подобряване безопасността на движението в Република България за периода 2011 г. - 2020 г.


Документът е валиден до края на : 2020 г.