Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на социалните услуги на Област Стара Загора 2011-2016 г.

Областната стратегия за развитие на социални услуги има за цел да се осигурят качествени и достъпни услуги в област Стара Загора, които ще допринесат за подобряването на качеството на живот, максималната самостоятелност, пълноценна реализация и грижа за общностите в риск.


Документът е валиден до края на : 2016 г.
Документът е приет с Решение на Областния съвет за развитие от 28.10.2010 г.