Стратегически документи

Областна стратегия за подобряване безопасността на движението в Софийска област 2011-2020 г.

Целта на Областната стратегията за подобряване безопасността на движението по пътищата на територията на Софийска област 2011 – 2020 г. е синхронизирана с целите на Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата в Република България за периода 2011 – 2020 г., а именно намаляване на последствията от пътнотранспортните произшествия към 2020 г. спрямо показателите за 2010 г.


Документът е валиден до края на : 2020 г.