Стратегически документи

Областна стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата в Област Плевен 2012 - 2015 г.

Областната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на територията на Област Плевен за периода 2012-2015 г. е рамков документ, задаващ насоките за изпълнение на регионалната политика за подобряване условията за движение по пътищата, намаляване на жертвите и пътния травматизъм при пътнотранспортни инциденти, на територията на областта.


Документът е валиден до края на : 2015 г.