Стратегически документи

Областна стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Област Разград 2011-2020 г.

Областната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата в Област Разград за периода 2011 – 2020 г. е разработена в съответствие с принципите и целите, залегнали в Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България 2011 - 2020 г. и включва мерки за подобряване на безопасността на движението в населените места и по републиканската и общинската пътни мрежи в областта, съобразени с тяхното състояние и предприемане на действия за привеждането им към съвременните европейски изисквания за безопасност.

Можете да се запознаете и с План за подобряване на  безопасността на движението по пътищата в Област Разград през 2012 г.

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.