Стратегически документи

Стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата в Област Хасково 2011-2020 г.

Стратегията за подобряване на безопасността на движението по пътищата на Област Хасково е разработена в съответствие с предмета, принципите, целите и визията на Националната стратегия за подобряване безопасността  на движението по пътищата за периода 2011 – 2020 година. В нея са залегнали основните задачи, които предстоят за изпълнение, с цел постигане в дългосрочен план на целите на Националната стратегия, в съответствие с правомощията, компетенциите и функционалните задължения на Областния управител, както и с демографските и инфраструктурните характеристики на територията на Област Хасково.  


Документът е валиден до края на : 2020 г.