Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на Oбласт Ямбол 2005 - 2015 г.

Областна стратегия за развитие на Oбласт Ямбол 2005 - 2015 г.

Междинната оценка на Областна стратегия за развитие на Oбласт Ямбол 2005 - 2015 г. е приета на заседание на Областен съвет за развитие на област Ямбол на 28.02.2011 г., а Актуализираният документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Ямбол 2011-2013г. е приет на заседание на Областен съвет за развитие на област Ямбол на 02.12.2011 г.

 

 

 

 


Документът е валиден до края на : 2015 г.