Стратегически документи

Конвергентна програма на Република България. Актуализации по години.

Kонвергентната програма на Република България очертава основните поли-тики за поддържане на макроикономическа и фискална стабилност на страната с цел създаване на условия за икономически растеж.

Конвергентната програма 2024-2027 г. е приета с Решение на Министерския съвет №314 от 30.04.2024 г.

Конвергентната програма 2023 – 2026 г. е приета с Решение № 349 на Министерския съвет от 05.05.2023 г.

Конвергентната програма 2022 – 2025 г. е приета с Решение № 262 на Министерския съвет от 26.04.2022 г.

Конвергентната програма 2021–2023 г. е приета с Решение № 413 на Министерския съвет от 07.05.2021 г.

Конвергентната програма 2020–2023 г. е приета с Решение № 303 на Министерския съвет от 05.05.2019 г.
Конвергентната програма 2019–2022 г. е приета с Решение № 242 на Министерския съвет от 25.04.2019 г.

Конвергентната програма 2018–2021 г. е приета с Решение № 263 на Министерския съвет от 19.04.2018 г.

Конвергентната програма 2017–2020 г. е приета с Решение № 284 на Министерския съвет от 15.04.2016 г.

Конвергентната програма 2015–2018 г. е приета с Решение № 297 на Министерския съвет от 30.04.2014 г.

Конвергентната програма 2014–2017 г. е приета с Решение № 220 на Министерския съвет от 22.04.2014 г.

Конвергентната програма 2013–2016 г. е приета с Решение № 247 на Министерския съвет от 19.04.2013 г.

Конвергентната програма 2012–2015 г. е приета с Решение № 290 на Министерския съвет от 11.04.2012 г.

Конвергентната програма 2011–2014 г. е приета с Решение № 240 на Министерския съвет от 14.04.2011 г.

Конвергентната програма 2009–2010 г. е приета с Решение № 41 на Министерския съвет от 28.01.2010 г.

Конвергентната програма 2008–2011 г. е приета с Решение № 761 на Министерския съвет от 01.12.2008 г.

Конвергентната програма 2007–2010 г. е приета с Решение № 794 на Министерския съвет от 03.12.2007 г.

Конвергентната програма 2006–2009 г. е приета с Протокол № 51.45 на Министерския съвет от 14.12.2006 г.

 


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 349 на Министерския съвет от 05.05.2023 г.