Стратегически документи

План за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България

Главна цел при въвеждането на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване е ефективно и ефикасно използване на радиочестотния спектър, осигуряване на по-добро качество и програмно разнообразие, както и предоставяне на допълнителни услуги за потребителите.

Планът актуализира Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България, приет с Решение № 604 на Министерския съвет от 13.07.2012 г.
 


Документът е валиден до края на : Не е указан срок
Документът е приет с Решение № 494 на Министерския съвет от 22.08.2013 г.