Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на Област Враца 2014-2020 г.

Областната стратегия за развитие на област Враца за периода 2014 – 2020 г. е разработена на основание чл. 12 от Закона за регионалното развитие и в съответствие със стратегическата ориентация на регионалната политика в Европейския съюз и националните цели и приоритети за регионално развитие.

Областната стратегия е съгласувана с Решение №5 от 29 май 2013 г. на Регионалния съвет за развитие на Северозападния район за планиране.

С Решение № 1 на Областния съвет за развитие от 08 октомври 2013 г. са направени допълнения към стратегията.

Публикувана е консолидираната версия на документа.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 1 на Областния съвет за развитие от 17.07.2013 г.