Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на Област Габрово 2005 - 2015 г.

Областна стратегия за развитие на Област Габрово 2005 - 2015 г.

Актуализираният документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на Област Габрово 2009-2013 г. е приет с Решение №2/23.09.2010 г. на Областния съвет за развитие на Област Габрово.

Междинният доклад за изпълнение на Областна стратегия за развитие на Област Габрово е одобрен с Решение №3/23.05.2012 г. на Областния съвет за развитие на Област Габрово.

 


Документът е валиден до края на : 2015 г.