Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на Област Кърджали 2005 - 2015 г.

Областна стратегия за развитие на Област Кърджали 2005 - 2015 г.

Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на Област Кърджали 2010-2013 г. е приет от Областния съвет за развитие с Решение № 1 от 23.02.2012 г.

Междинен доклад за изпълнението на Областна стратегия за развитие на Област Кърджали 2011-2015 г.

 


Документът е валиден до края на : 2015 г.