Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на Област Ловеч 2005 - 2015 г.

Областна стратегия за развитие на Област Ловеч 2005 - 2015 г.

Приет  е и Актуализираният документ за изпълнение на Областна стратегия за развитие на област Ловеч за периода 2010-2013 г. на 28.02.2012 г. от Областен съвет за развитие.

Междинната оценка на Областната стратегия за развитие на Област Ловеч 2005-2015 г. е приета на заседание на Областен съвет за развитие на 30.11.2011 г.

Последващата оценка на Областната стратегия за развитие на Област Ловеч е приета на заседание на Областен съвет за развитие на 14.05.2015 г.


Документът е валиден до края на : 2015 г.