Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на Област Перник 2005 - 2015 г.

Областна стратегия за развитие на Област Перник 2005 - 2015 г.

Изготвена е Междинна оценка на областната стратегия за развитие на област Перник 2005 - 2015г., която е приета през месец декември 2010г.


Документът е валиден до края на : 2015 г.