Стратегически документи

Национална стратегия за борба срещу употребата на допинг в спорта (2015-2024 г.)

Националната стратегия за борба срещу употребата на допинг в спорта 2015-2024 г. има за цел да анализира състоянието на мерките за борба с допинга в България, да очертае основните проблеми и пречки пред ефективността на политиката за борба с допинга, и да формулира цели и насоки за действия, които да спомогнат за постигането на среда с минимален риск от разпространение и употреба на допинг сред спортистите и хората, които спортуват в свободното си време. Основната цел на стратегията е допинг-превенцията, като отчита най-ефективните оръжия в борбата с допинга – информацията и образованието.

Планът за действие за изпълнение на Националната стратегия за борба срещу употребата на допинг в спорта (2015-2024 г.) за периода 2016-2017 г. е приет с Решение № 519 на Министерския съвет от 28 юни 2016 г. 

----

Планът за действие за изпълнение на Националната стратегия за борба срещу употребата на допинг в спорта (2015-2024 г.) за периода 2018-2019 г. е приет с Решение № 491 на Министерския съвет от 12 юли 2018 г.

----

Планът за действие за изпълнение на Националната стратегия за борба срещу употребата на допинг в спорта (2015 - 2024 г.) за периода 2020 г. - 2021 г. е одобрен с Решение № 593 на Министерския съвет от 27 август 2020 г.

----

Планът за действие за изпълнение на Националната стратегия за борба срещу употребата на допинг в спорта (2015 - 2024 г.) за периода 2022 г. - 2023 г. е одобрен с Решение № 630 на Министерския съвет от 1 септември 2022 г.

----

 

 


Документът е валиден до края на : 2024 г.
Документът е приет с Решение № 390 на Министерския съвет от 29.05.2015 г.