Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на Област Разград 2005 - 2015 г.

Областна стратегия за развитие на Област Разград 2005 - 2015 г.

Актуализираният документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на Област Разград 2010 – 2013 г. е приет с Решение на Областния съвет за развитие на 14.04 2011 г. след изготвянето на Междинна оценка на Областната стратегия за развитие на Област Разград 2005 - 2015 г.


 

 


Документът е валиден до края на : 2015 г.