Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на Област Русе 2005 - 2015 г.

Областна стратегия за развитие на Област Русе 2005 - 2015 г.

Доклад за междинна оценка на Областна стратегия за развитие на Област Русе 2005-2015  г. приет на заседание на Областния съвет за развитие, съгласно Протокол №2 от 15.12.2010

Последваща оценка на Областна стратегия за развитие на Област Русе за периода 2005-2013 г.

 


Документът е валиден до края на : 2015 г.